نوشته‌ها

برای سال آینده فقط یک رنگ نخواهیم داشت، بلکه دو رنگ را در کنار هم خواهیم دید. خاکستری روشن “Ultimate Grey” و زرد روشن “Illuminating” که در مجموعه های پرادا، ژاکموس و گوچی در بهار / تابستان ۲۰۲۱ دیده می‌شود.

انتخاب دو رنگ به عنوان رنگ مد سال ۲۰۲۱

سبک زندگی ما در حال تغییر از یک نگاه کمی به یک نگاه کیفی است و از یک زندگی پرسرعت به سوی زندگی آهسته در حال حرکتیم و زندگی در سطح محلی را به جای سطح جهانی پذیرفته‌ایم. ما به لحظه یوریکا رسیده‌ایم! لحظه یوریکا همان لحظه‌ای است که به کشفی جدید می‌رسیم و پدیده‌ای جدید را می‌شناسیم. آنچه این روزها برای ما کاملا روشن شده، درک عمیق نسل‌های مختلف از میزان نیاز ما به یکدیگر است. در واقع در این روزها این ارتباط ما با افراد دیگر است که به ما قدرت و امید می‌دهد؛ چیزی که برای پیشرفت ما ضروری است.

قرار نیست همیشه یک رنگ به تنهایی بتواند گویای همه چیز باشد. در عوض داشتن دو رنگ مستقل که بتوانند کنار هم قرار بگیرند هم، می‌تواند نشان‌دهنده شرایط و احساسات ما باشد. قرار گرفتن دو رنگ زرد روشن و خاکستری روشن در کنار هم به عنوان رنگ سال ۲۰۲۱  برای انتقال این پیام است که ما نمی‌توانیم به تنهایی ادامه دهیم و همه ما به یکدیگر احتیاج داریم.

کد رنگ سال ۲۰۲۱

خاکستری
RGB: ۱۵۱, ۱۵۳, ۱۵۵
HEX/HTML: #۹۷۹۹۹B
CMYK (approximation): ۴۴, ۳۵, ۳۴, ۱

زرد
RGB: ۲۴۵, ۲۲۳, ۷۷
HEX/HTML: #F5DF4D
CMYK (approximation): ۶, ۷, ۸۲, ۰

معنای دو رنگ زرد و خاکستری به عنوان رنگ سال

خاکستری نشانگر قدرت و مقاومت است. اگر در طبیعت به دنبال آن بگردیم، این رنگ را در سنگریزه‌های ساحل و سنگ‌هایی که از میلیون‌ها سال پیش وجود داشته‌اند، می‌بینیم. این‌ها عناصری هستند که به راحتی ناپدید نمی‌شوند و طی سال‌ها مقاومت بسیار دارند. این خاکستری در کنار زرد تداعی‌کننده همان احساس پیوستگی است که ما از طبیعت می‌گیریم. رنگ زرد هرجای دنیا که باشید بدون شک یادآور آفتاب است. برای اکثر مردم، از زمان کودکی، رنگ زرد به معنای امید، مثبت‌نگری و آینده روشنی است که باید منتظر آن بود. این رنگ همیشه آن احساس نشاط‌ و امیدواری را ایجاد می‌کند که برای روح انسان بسیار ضروری است.

قرار گرفتن این دو رنگ در کنار هم در نهایت به معنای ارتباط و وحدت است.  دو رنگ سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد ما نور پیش رو را می بینیم و در عین حال باید تاب‌آوری، مقاومت و خونسردی را در خود تقویت کنیم.